مرتب سازی بر اساس:

جست و جو در نتایج :

فقط کالا های موجود

sort مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش در هر صفحه

نرم افزارهای مدیریتی مشاغل

رم افزار مورد استفاده، برنامه ای نظام مند جهت پیاده سازی نظام آموزش بر مبنای شایستگی می باشد که این امکان را فراهم می سازد تا تمامی فرایند های آموزشی از نیازسنجی تا پایش ، در یک سازمان پیاده سازی گردد.